Pūt vējiņi! / Blow ye wind!
Burājot lejup pa Rūjas upi ar pašdarinātu zēģeli, pagātne piepeži atdzīvojas kādas pamestas padomju laika zivjaudzētavas drupās.

While sailing down the Rūja river with a self-made sail, the past suddenly resurrects in the ruins of an abandoned soviet era fish nursery.


Formats available: MPEG1 Video (.mpg), MPEG4 Video (.mp4), Windows Media (.wmv), Flash Video (.flv)

Nav komentāru: